DC izolator

123

Najbolje zasnovana mehanizacija v tem vesolju je človeško telo. Ima odlično vgrajen sistem samoobrambe in samopopravljanja. Tudi ta zelo inteligenten sistem potrebuje občasno popravilo in vzdrževanje. Prav tako vsak umetni sistem, vključno s sončnimi PV napravami. V sončni instalaciji je pretvornik, ki kot vhod sprejema enosmerni tok (enosmerni tok) iz solarnih nizov in oddaja izmenični tok (AC) v omrežje na izhodnem koncu. Med namestitvijo, rednim vzdrževanjem in izrednimi razmerami je treba plošče izolirati s strani izmeničnega toka, zato je med ploščami in vhodom pretvornika nameščeno ročno upravljano izolacijsko stikalo. Takšno stikalo imenujemo enosmerni izolator, ker zagotavlja enosmerno izolacijo med fotonapetostnimi paneli in ostalim sistemom.

To je bistveno varnostno stikalo in je predpisano v vsakem fotovoltaičnem napajalnem sistemu v skladu z IEC 60364-7-712. Ustrezna britanska zahteva izhaja iz BS7671 - del 712.537.2.1.1, ki navaja: "Da se omogoči vzdrževanje PV pretvornika, morajo biti zagotovljena sredstva za izolacijo PV pretvornika od DC in AC strani". Specifikacije samega enosmernega izolatorja so podane v "Vodiču za namestitev PV sistemov", oddelek 2.1.12 (2. izdaja).


Čas objave: 24. avgust 2020